Feature Update
อัพเดทความคืบหน้าและแผนพัฒนาระบบ

ทีมงานมีการอัพเดทความคืบหน้าและแผนพัฒนาระบบให้กับลูกค้าทราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงแผนการพัฒนาระบบ ที่พัฒนาเสร็จแล้วและอยู่ในระหว่างการพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้

Build DateModuleDetail
13/8/2563WP-Office

CHR630029 : ปรับปรุงเงื่อนไขการดึงต้นทุน กรณีแปลงเอกสาร/ดึงเอกสารอ้างอิง

11/8/2563WP-POS

CHR630018 : แก้ไขการคำนวนโปรโมชั่น/ส่วนลด ระหว่าง WePOS กับ Cash Card System ไม่เท่ากัน
CHR630019 : แก้ไขโปรแกรมไม่บันทึกรายการขาย เนื่องจากไม่ได้ Commit Row ของ DataGrid
CHR630021 : กรณีใช้งานร่วมกับบัตรเติมเงิน หรืออื่นๆ และเปิด Option ห้ามทำรายการขายซ้ำภายในเวลาที่กำหนด ป้องกันไม่ให้โปรแกรมเปลี่ยนการรับชำระเป็นเงินสดอัตโนมัติแทนการรับชำระด้วยบัตรเติมเงิน

24/6/2563WP-Office

CHR630017 : แก้ไขปัญหาการสร้าง DocID ซ้ำ

1/6/2563WP-POS

CHR630009 : แก้ไขกรณีกรณีใช้งานฟอร์มปรับแต่ง พิมพ์บิลขายไม่ถูกต้อง 

20/4/2563WP-Office

CHR630008 : 
1) ใบเสนอราคา(ขาย) เพิ่มการ นำเข้าข้อมูลจาก Excel File
2) ใบเสนอราคา(ขาย) เพิ่มการ convert เอกสาร ไปเป็น ใบสั่งขาย(ขาย)
3) ปรับปรุงการพิมพ์เอกสาร ใบส่งของ(ขาย) เพิ่มเงื่อนไขการพิมพ์เอกสารแบบต้นฉบับ, สำเนา และรองรับแบบฟอร์มปรับแต่งจำนวน 2 แบบฟอร์ม

30/01/2563WP-OfficeCHR630004 : เมนูเอกสาร กรณีลบรายการสินค้าประเภท LOT, SERIAL โปรแกรมยังไม่ลบรายการ LOT, SERIAL ออกจากฐานข้อมูล 
16/01/2563WP-POS1. CHR630002 
    1) เรียกคืนบิลที่พัก แล้วรับชำระ โปรแกรมจะแจ้งเตือนสินค้าคงคลังติดลบ ทั้งที่ Serial No. ที่ระบุ ยังมีสินค้าในสต็อก
    2) คีย์ลัดจากเมนู F1 กับที่แสดงบนปุ่มไม่ตรงกัน
2. CHR620035 
    1) แก้ไขตัดสต็อกสินค้าประเภท LOT ไม่ถูกต้อง
3. CHR620049
    1) แก้ไขไม่บันทึกรายการขายสินค้าลงฐานข้อมูล เช่น เมื่อตั้งค่าระบบ กำหนดสินค้าคงคลังติดลบ เป็นขายได้ เมื่อทำรายการสินค้า LOT ที่ไม่มีจำนวนในสต็อกหรือขายแล้วจำนวนไม่พอที่จะตัดสต็อก(รายการแรก) โปรแกรมจะไม่แจ้งเตือน และสามารถบันทึกการทำรายการได้ แต่จะไม่บันทึกรายการสินค้า LOT ดังกล่าว และรายการสินค้ารายการหลังจากนั้นลงฐานข้อมูล

10/10/2562WP-OfficeCHR620045 : ปัญหาใบเสร็จรับเงิน(ซื้อ) และใบเสร็จรับเงิน(ขาย) ไม่แสดงเลขที่ใบกำกับภาษี
4/10/2562WP-POS1. CHR6200xx
    1) พบปัญหา กรณีตั้งพักบิล ให้พิมพ์ใบพักบิล ใน Graphic mode
    2) วันหมดอายุไม่แสดงเนื่องดึงผิด field
    3) แก้ไขเพิ่มเติม กรณี WP-POS ไม่ได้ถูกตั้งค่าให้เชื่อมกับ Food court จะ Disabled Hot Key F8 ในการรับชำระ
    4) แก้ไขเพิ่มเติม กรณี WP-POS ไม่ได้ถูกตั้งค่าให้เชื่อมกับ Food court จะ Disabled Hot Key Ctrl+F8 หากเปิดการเชื่อมต่อ สามารถใช้งานปุ่มนี้ได้ตลอดเวลา
2. CHR620015
    1) เอกสารใบสำคัญ WP-POS ไม่แสดงรหัสไปรษณีย์ ข้อมูลสาขาและข้อมูลสมาชิกลูกค้า
    2) ตัดปุ่ม End ออกจาก F1 (version เดิมใช้สำหรับ ปุ่มรับชำระ ซึ่ง version 2 ไม่มีแล้ว)
3. CHR620029
    1) แก้ไขเพิ่มเติมใบกำกับภาษีอย่างย่อ แสดง REF:……บิล ใบลดหนี้/คืนจากขาย(หน้าร้าน)
    2) สลิปใบเสร็จรับเงิน แสดงยอดเงินก่อนภาษี ให้ใช้ชื่อ Filed NetAll ซึ่งเดิมมีอยู่แล้ว
4. CHR620017_วีซอฟท์_v2 0_WP-Office ต้องการเพิ่มรายละเอียด ข้อมูลประวัติการใช้งานระบบ โดยละเอียด WP-POS
    1) RePrintBill พิมพ์ซ้ำ เพิ่มระบุหมายเลข
    2) ส่วนลดท้ายบิล เพิ่มระบุหมายเลข->ส่วนลด
    3) ส่วนลดรายการ เพิ่มระบุหมายเลข->บาร์โค้ด->ชื่อสินค้า->ส่วนลด
    4) แก้ไขชื่อสินค้า ราคา เพิ่มระบุหมายเลข->บาร์โค้ด->ชื่อสินค้า->ราคา
    5) ลบรายการสินค้า เพิ่มระบุหมายเลข->บาร์โค้ด->ชื่อสินค้า
5. CHR620018_วีซอฟท์_v2 0_เพิ่มเติมรูปแบบหน้าจอ WP-POSv2 ขายหน้าร้าน
    1) เพิ่มปุ่ม [เมนู] แสดงปุ่มทั้งหมดที่อยู่ใน F1 ให้สามารถกดแทนคีย์บอร์ดได้ = ผ่าน
6. CHR620020_วีซอฟท์_v2 0_WP-POSv2 ตั้งค่าเครื่องพิมพ์บิล TM-U220 Font A ตัวหนังสือห่าง
    1) Font A Column จะลดลงต้องใช้ Layout แคบ
7. CHR620027_วีซอฟท์_v1.0_การรับชำระด้วยบัตรเติมเงิน กรณียอดเงินไม่พอรับชำระ แล้วกด Enter ต่อๆ ไป จะเป็นการรับชำระด้วยเงินสด
    1) ป้องกันการรับชำระหมายเลขซ้ำ F7, F8, F10, F12
    2) การชำระด้วยเงินสดถ้ากดรับชำระซ้ำโปรแกรมจะ reset ยอดรับชำระทันที
    3) กรณีบัตรเติมเงิน จะรับชำระอัตโนมัติเป็นเงินสด ในกรณีที่ติดต่อ server ไม่ได้เท่านั้น
8. CHR620028_วีซอฟท์_v2 0_WP-POSv2 เพิ่มปุ่มเมนูหน้าการขาย WP-POS 2.0
    1) เพิ่มปุ่ม เช็คมูลค่าบัตรเติมเงิน (Ctrl+F8) ให้สามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตรได้
    2) หน้าการขาย โชว์ปุ่ม TH/EN โดยที่ไม่ต้องออกจากโปรแกรม

 

9/8/2562WP-POS1. CHR620011
    1) เพิ่มให้สามารถค้นหาจากช่องหมายเหตุสินค้าได้
    2) การแก้ไขระดับราคาถูกแก้ไขไปก่อนหน้าแล้ว
2. CHR620012
    1) ให้สามารถสลับภาษา En/Thai ได้
    2) ให้สามารถกำหนดโชว์ปุ่มเมนูตามต้องการได้ ->Ctrl+U -> เลือกรหัสเครื่องจุดขาย -> tab ตั้งค่าจอภาพ ->ปุ่มด่วนจอภาพหลัก ->ออกแบบ
    3) ปรับลดจำนวนปุ่มลง เหลือปุ่ม ที่ใช้ใช้งานประจำ เลือกได้ 18 ปุ่ม
9/7/2562WP-Office1. CHR620022 : รายงานการรับชำระ-เครื่องจุดขาย-ให้สามารถแสดงสรุปตามลูกหนี้ ได้
24/5/2562WP-Office1. CHR620021 : รายงานสินค้าคงคลังกับรายละเอียดไม่ตรงกัน (สินค้าประเภท lot และ s/n)
3/4/2562WP-Office1. CHR620019 : ต้องการให้ข้อมูล Electronic Journal แสดงเลขที่ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
6/3/2562WP-Office1. CHR620006 : Import/Export File ใบรับเข้า(คลังสินค้า)
2. CHR620009 : แก้ปัญหาการรับค่า Barcode จากสแกนเนอร์ แล้วพบปัญหาไม่เจอรหัส Barcode เนื่องจากการตรวจสอบค่า Barcode จากการตั้งค่า เครื่องชั่งสินค้า-รับ/จ่าย
3. CHR620011 : ตรวจสอบหมายเลขซีเรียลของสินค้า ในการบันทึก/อนุมัติ เพื่อป้องกันการบันทึกลงสต็อกซ้ำ
28/2/2562 WP-POS 1. CHR620008 : โปรโมชั่น-แถม 076,077 และ 080 ราคาแพ๊คอัตโนมัติ
2. CHR620010 : ปัญหาโปรแกรมไม่บันทึกค่า กรณีเลือกตั้งค่าใช้งานลิ้นชักเก็บเงิน ต่อกับช่องสื่อสาร 
23/1/2562 WP-POS 1. CHR620001 : สินค้าโปรโมชั่นและราคาแพ๊คอัตโนมัติ กรณีเรียกบิลคืนจากการพักบิลรับชำระแล้ว Error
2/1/2562WP-POS1. CHR610089 : ปรับปรุงให้ Hardlock สีดำ ใช้งานร่วมกันระหว่าง WFv3.0, WPv2.0 ในเครื่องเดียวกัน ทั้งแบบ Stand Alone, Network (WeLockSvr) - เพิ่มเติม - (เฉพาะ WP-POS) 
14/12/2561WP-Office1. CHR610089 : ปรับปรุงให้ Hardlock สีดำ ใช้งานร่วมกันระหว่าง WFv3.0, WPv2.0 ในเครื่องเดียวกัน ทั้งแบบ Stand Alone, Network (WeLockSvr)
2. CHR610095 : ปรับปรุงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dashboard
    2.1 แก้ไขการกำหนด Datasource(การกำหนดข้อมูลที่แสดงผล) ของแต่ละ Item ใน Dashboard ให้กำหนด Datasource โดยไม่อิงจากชื่อ Component Name เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่ม Item ใน Dashboard
    2.2 แก้ไข Datasource ในส่วนของ Query สินค้าค้าขายดีตามปริมาณขาย 10 อันดับ ประจำเดือน เพิ่ม Column สำหรับเลือกแสดงผลให้มีมากขึ้น
    2.3 ปรับปรุงให้สามารถกำหนด Dashboard ปรับแต่ง ให้สามารถกำหนดได้ตามผู้ใช้งาน โดยลำดับการตรวจสอบของ Dashboard ที่จะแสดงผล คือ Dashboard ปรับแต่ง จากเมนู กำหนดสิทธิ์ชื่อผู้ใช้งาน à Dashboard ปรับแต่ง จากเมนู ปรับแต่ง Dashboard à Dashboard มาตรฐาน
3. CHR610096 : เพิ่ม รายงานกำไร-ขาดทุนสรุปตามเอกสาร
4. CHR610097 : การคำนวณยอดที่ไม่ถูกต้องของ รายงานกำไร-ขาดทุนรายวัน,  รายงานกำไร-ขาดทุนรายเดือน
3/12/2561WP-POS1. CHR610086 : รับชำระด้วยบัตรเติมเงินและเงินสดในบิลเดียวกัน
2. CHR610090 : การใช้ RAW mode เครื่องพิมพ์บิล
3. CHR610091 : ลดหนี้จากขายหน้าร้านกรณีชำระด้วยบัตรเติมเงิน หลายๆ ใบ ไม่ได้
14/11/2561WP-Office1. CHR610087 : Dashboard
31/10/2561WP-POS1. CHR610074 : ลดหนี้คืนจากขายหน้าร้าน (กรณีมีค่าธรรมเนียม)
2. CHR610081 : การจ่ายเงินด้วยบัตร Food court หมดอายุ และแบบฟอร์มปรับแต่งโฟลเดอร์ไม่ถูกต้อง
12/10/2561WP-Office1. CHR610077 : รายงานการจ่ายสินค้า
    1.1 รายงานการจ่ายสินค้า-กรุ๊ปตามเอกสาร-แบบสรุป เพิ่มช่องข้อมูล “ใบกำกับภาษีอย่างย่อ/ใบกำกับภาษี”
24/9/2561WP-Office1. CHR610071 : รายงานการรับชำระ-เครื่องจุดขาย
24/9/2561WP-POS1. CHR610072 : ปรับหน้าจอตั้งค่า POS ให้ All In One ใช้งานได้
17/9/2561WP-Office1. CHR610066 : รายการสินค้าทั่วไป
22/08/2561WP-Office1. CHR610051 : บาร์โค้ด/กลุ่มสินค้า ต้องห้ามจัดซ้ำระหว่างโปรโมชั่นกับคูปอง
2. CHR610052 : WP-Office 2.0 เครื่องชั่งสินค้ารับ-จ่าย
3. CHR610057 : เพิ่มช่องข้อมูลสมาชิก/ลูกค้า ปรับปรุงเพิ่มเติมตาม Requirement บจก.พรหมลิขิต กรุ๊ป (สำนักงานใหญ่)
4. CHR610058 : การคำนวณต้นทุนเฉลี่ยที่ไม่ถูกต้องของใบรีแพ็คสินค้า
5. CHR610060 : รายงานการรับชำระ-เครื่องจุดขาย-แสดงรายละเอียด/สรุปตามเอกสาร เพิ่มช่องแสดงข้อมูลใบกำกับภาษีอย่างย่อ
22/08/2561WP-POS1. CHR610059 : กำหนดสินค้าให้ใช้ราคาแพ็คอัตโนมัติ
09/08/2561WPdb21. CHR610057 : เพิ่มช่องข้อมูลสมาชิก/ลูกค้า
1/08/2561WP-POS1. CHR610053 : สิทธิ์ได้รับคูปอง+สิทธิ์แลกซื้อด้วยคูปอง
2. CHR610054 : การคำนวณเงินสดของแคชเชียร์
3. CHR610055 : กรณีการรับค่า Barcode เครื่องชั่ง
4. CHR610056 : การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ในกราฟิคโหมดให้ลิ้นชักเปิดได้
09/08/2561SysWP_SQL1. CHR610057 : เพิ่มช่องข้อมูลสมาชิก/ลูกค้า
10/07/2561WP-Office1. CHR610036 : ผลกระทบของสินค้าที่ถูกจัดโปรโมชั่น
2. CHR610043 : หน้าจอระบุเงื่อนไขการแสดงรายงาน กรณีเงื่อนไขที่ให้ระบุเป็นช่วงข้อมูล
3. CHR610048 : รายงานสินค้าขายดีตามปริมาณขาย เพิ่มเงื่อนไขการแสดงรายงาน
05/07/2561WPdb21. CHR610036 : ผลกระทบของสินค้าที่ถูกจัดโปรโมชั่น
2. CHR610043 : หน้าจอระบุเงื่อนไขการแสดงรายงาน กรณีเงื่อนไขที่ให้ระบุเป็นช่วงข้อมูล
3. CHR610048 : รายงานสินค้าขายดีตามปริมาณขาย เพิ่มเงื่อนไขการแสดงรายงาน
05/07/2561SysWP_XML1. CHR610036 : ผลกระทบของสินค้าที่ถูกจัดโปรโมชั่น
2. CHR610043 : หน้าจอระบุเงื่อนไขการแสดงรายงาน กรณีเงื่อนไขที่ให้ระบุเป็นช่วงข้อมูล
3. CHR610048 : รายงานสินค้าขายดีตามปริมาณขาย เพิ่มเงื่อนไขการแสดงรายงาน
26/06/2561WP-Office1. CHR610040 : การคำนวณแต้มสะสมสมาชิก
2. CHR610044 : รายงานภาษีขาย
3. CHR610046 : เอกสารเจ้าหนี้ไม่แสดงข้อมูลเลขที่ผู้เสีภาษี
4. CHR610047 : รายงานสินค้าขายดีตามปริมาณขาย
5. CHR610049 : มูลค่าสินค้าคำนวณภาษี กรณี Vatใน คำนวณผิด
6. CHR610050 : ข้อมูลการใช้งานเครื่องจุดขาย
25/06/2561WP-POS1. CHR610026 : รายการสินค้าชุด
2. CHR610040 : การคำนวณแต้มสะสมสมาชิก
3. CHR610041 : ตรวจสอบยอดเงิน
4. CHR610042 : ตั้งค่าอุปการณ์
5. CHR610050 : ข้อมูลการใช้งานเครื่องจุดขาย
12/06/2561WP-Office1. CHR610023
2. CHR610045 : WePOS feature package
24/05/2561WP-Office1. CHR610015 : รายงานการรับ-จ่ายสินค้า
2. CHR610017 : รายงานการขายที่ต่ำกว่าราคาต่ำสุด
3. CHR610024 : สมาชิก
4. CHR610025 : รายงานการรับชำระใบขายสด
5. CHR610027 : ใบโอนย้ายระหว่างสาขา
6. CHR610034 : การโอนย้ายสินค้าระหว่างสาขา
7. CHR610035 : เพิ่มโมดูลการเขียนLicense
22/5/61WP-POS1. CHR610036 : ผลกระทบของสินค้าที่ถูกจัดโปรโมชั่น
21/05/2561WPdb21. CHR610015 : รายงานการรับ-จ่ายสินค้า
2. CHR610017 : รายงานการขายที่ต่ำกว่าราคาต่ำสุด
3. CHR610024 : สมาชิก
4. CHR610025 : รายงานการรับชำระใบขายสด
5. CHR610027 : ใบโอนย้ายระหว่างสาขา
6. CHR610034 : การโอนย้ายสินค้าระหว่างสาขา
7. CHR610035 : เพิ่มโมดูลการเขียนLicense
21/05/2561SysWP_SQL1. CHR610015 : รายงานการรับ-จ่ายสินค้า
2. CHR610017 : รายงานการขายที่ต่ำกว่าราคาต่ำสุด
3. CHR610024 : สมาชิก
4. CHR610025 : รายงานการรับชำระใบขายสด
5. CHR610027 : ใบโอนย้ายระหว่างสาขา
6. CHR610034 : การโอนย้ายสินค้าระหว่างสาขา
7. CHR610035 : เพิ่มโมดูลการเขียนLicense
21/05/2561SysWP_XML1. CHR610015 : รายงานการรับ-จ่ายสินค้า
2. CHR610017 : รายงานการขายที่ต่ำกว่าราคาต่ำสุด
3. CHR610024 : สมาชิก
4. CHR610025 : รายงานการรับชำระใบขายสด
5. CHR610027 : ใบโอนย้ายระหว่างสาขา
6. CHR610034 : การโอนย้ายสินค้าระหว่างสาขา
7. CHR610035 : เพิ่มโมดูลการเขียนLicense
02/05/2561WPdb21. CHR610016 : รายงานลูกหนี้การค้า
2. CHR610020
02/05/2561SysWP_XML1. CHR610016 : รายงานลูกหนี้การค้า
2. CHR610020
02/05/2561WP-Office1. CHR610011 : สินค้าแลกแต้มและรายงาน
2. CHR610012 : รายงานสินค้าห้ามลดราคา
3. CHR610016 : รายงานลูกหนี้การค้า
30/4/2561WP-POS1. CHR610002 : การรับชำระประเภทอื่นๆ (กรณี English)
2. CHR610012 : ถ้ากำหนดสินค้าห้ามลดจะต้องไม่ลดในโปรโมชั่นเหมือน version 1.0--ยังลดอยู่ ทดสอบขายหลายๆ รายการในบิลเดียวลดบ้างไม่ลดบ้าง (กรณีตั้งโปรโมชั่นเป็นกลุ่ม ตั้งแต่ 070-079)
27/4/2561WP-POS1. CHR610002 : การรับชำระประเภทอื่นๆ (ทดสอบเพิ่มเติม 2 ภาษา)
2. CHR610011 : การแลกแต้มที่กำหนดจำนวนแลกได้ไม่เกินที่ตั้งไว้
3. CHR610012 : ถ้ากำหนดสินค้าห้ามลดจะต้องไม่ลดในโปรโมชั่นเหมือน version 1.0
4. CHR610020 : รับแจ้งจาก UTECH (ทดสอบเพิ่มเติม 2 ภาษา)
24/04/2561WP-Office1. CHR610010 : รายงานสินค้า
    1.1 แก้ไข หน้าจอระบุเงื่อนไขการแสดงรายงานที่มี Option การแสดงต้นทุน ให้ทำงานให้ถูกต้อง
    1.2 แก้ไข รายงานใบประกอบสินค้า-กรุ๊ปตามแม่แบบ/กรุ๊ปตามบาร์โค้ดสินค้าย่อย และรายงานการรับสินค้า ในส่วนของยอด Summary ของต้นทุน ให้แสดง/ไม่แสดง ตามเงื่อนไขที่ระบุ
    1.3 แก้ไข รายงานการจ่ายสินค้า กรณีเลือกแบบกรุ๊ปตามสินค้า/แบบรายละเอียด ในส่วนของช่องราคาให้ดึงข้อมูลที่แสดงให้ถูกต้อง จากเดิมที่นำข้อมูลต้นทุนขึ้นมาแสดงในรายงาน
    1.4 เมนู เอกสาร ลูกหนี้ (ยกเว้น ใบวางบิล, ใบเสร็จรับเงิน) แก้ไขข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลของต้นทุนสินค้าลงฐานข้อมูล (จากเดิมที่การป้อนข้อมูล Barcode โดยตรงในช่องรับข้อมูล Barcode จะไม่มีการบันทึกข้อมูลของต้นทุนสินค้าลงฐานข้อมูล)
21/03/2561WPdb21. CHR610009 : WP-Office 2.0 ปรับปรุงรายงานจอง, คงคลัง-แบบขยาย, ยืม
21/03/2561SysWP_XML1. CHR610009 : WP-Office 2.0 ปรับปรุงรายงานจอง, คงคลัง-แบบขยาย, ยืม
21/03/2561WP-Office1. CHR610009 : WP-Office 2.0 ปรับปรุงรายงานจอง, คงคลัง-แบบขยาย, ยืม
    1.1 เพิ่ม รายงานสรุปใบสั่งจองสินค้า-แยกตามลูกค้า/สินค้า
    1.2 เพิ่ม รายงานสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ-สาขา+สั่งจอง/สั่งขาย/สั่งซื้อ (* ปรับปรุงจากเมนูเดิมให้สามารถเลือก Option คำนวนสั่งจอง, สั่งขาย, สั่งซื้อ)
    1.3 เพิ่ม รายงานสินค้าที่ปริมาณมากกว่าระดับสูงสุด-สาขา+สั่งจอง/สั่งขาย/สั่งซื้อ (* ปรับปรุงจากเมนูเดิมให้สามารถเลือก Option คำนวนสั่งจอง, สั่งขาย, สั่งซื้อ)
    1.4 เพิ่ม รายงานการยืมสินค้า
    1.5 เพิ่ม รายงานสินค้าคงคลัง+สั่งจอง/สั่งขาย/สั่งซื้อ (* ปรับปรุงจากเมนูเดิมให้สามารถเลือก Option คำนวนสั่งจอง, สั่งขาย, สั่งซื้อ)
    1.6 WP-OfficeV2.0-Setup เพิ่ม Folder WP_ImportExport สำหรับเก็บ Template Import Excel File ของเมนู ข้อมูลพนักงาน, ข้อมูลรายการสินค้าทั่วไป, หมวด/กลุ่มสินค้า, หน่วยนับ, สมาชิก/ลูกค้า, ผู้จำหน่าย
    1.7 แก้ไขการแปลภาษา EN ที่ไม่ถูกต้องของ รายงานสินค้าที่ปริมาณมากกว่าระดับสูงสุด-สาขา
13/03/2561WP-Office1. CHR610008 : WP-Office 2.0 แก้ไขข้อผิดพลาดกรณีใช้งาน Master Hardlock
    1.1 WP-Office 2.0 แก้ไขข้อผิดพลาดกรณีใช้งาน Master Hardlock (เมื่อเปิดใช้งานเมนูที่ต้องตรวจสอบ Concurrent)
    1.2 ใบตรวจนับสินค้าคงคลัง แก้ไขข้อผิดพลาด กรณีนำเข้า/ส่งออกข้อมูล Text File โดยใช้ตัวอักษรคั่นฟิลด์ เป็น SemiColon(;)
    1.3 ใบปรับปรุงสินค้าคงคลัง แก้ไขข้อผิดพลาด กรณีนำเข้าข้อมูล Text File โดยใช้ตัวอักษรคั่นฟิลด์ เป็น SemiColon(;)
    1.4 กรณีใช้งานโปรแกรมในโหมด Free trial edition และมีการสร้างเอกสารเกิน 300 เอกสารให้แจ้งเตือนเหมือน WePOSv1.0
    1.5 หน้าจอ เกี่ยวกับโปรแกรม ให้แสดงจำนวนเอกสารเหมือน WePOSv1.0
    1.6 ไฟล์ NrConfig หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมให้ Default Server IP list เป็น 127.0.0.1 เพื่อลดเวลาการตรวจสอบ Hardlock กรณีใช้งานในโหมด Free trial edition

2. เปลี่ยนการกำหนดจำนวนเอกสารของ trial version จาก 300 เป็น 3,000
31/01/2561SysWP_XMLFirst Installation (กรณีใช้ Database Template WPdb2.bak ก่อน 24/01/2561 15:28)
31/01/2561WP-OfficeFirst Installation
24/01/2561WPdb2First Installation

In Progress Development

  • WePOS Ready : พัฒนาให้ WP-POS รองรับโปรแกรม WeDigital Signage & Checker
  • WePOS Ready : การโอนย้ายข้อมูลระหว่างสาขา กรณีที่ใช้งานแยกฐานข้อมูล
  • WePOS Ready : เชื่อมต่อระบบตรวจนับ WeMobility IC ที่รองรับทั้ง รับสินค้าเข้า จัดเก็บ หยิบสินค้า แพ็คสินค้า จ่ายสินค้าออก นำข้อมูลมาอัพเดรต Transection ใน WePOS Ready ได้ทันที
  • WePOS Ready : แคชเชียร์อัตโนมัติ จุดรับชำระที่ไม่ต้องมีพนักงาน

ทางทีมพัฒนา ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะตั้งใจพัฒนาระบบนี้ต่อไปไม่หยุดยั้งเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าต่อไป

New VDO Training

Powered by MakeWebEasy.com