Feature Update
อัพเดทความคืบหน้าและแผนพัฒนาระบบ

Build DateModuleDetail
26/8/2564WP-Office

TK145 : ปรับปรุงการพิมพ์เอกสารลูกหนี้ให้เหมือนกับการพิมพ์เอกสาร ใบส่งของ(ขาย) เพิ่มการพิมพ์เอกสารแบบมีต้นฉบับและสำเนา, รองรับแบบฟอร์มปรับแต่งจำนวน 2 แบบฟอร์ม มีผลกับเอกสารดังต่อไปนี้ ใบเสนอราคา(ขาย), ใบสั่งจองสินค้า(ขาย), ใบแจ้งหนี้(ขาย), ใบเพิ่มหนี้(ขาย), ใบลดหนี้(ขาย), ใบวางบิล(ขาย), ใบเสร็จรับเงิน(ขาย), ใบขายสด(ขาย)

20/8/2564WP-Office

1. CHR640009 : ปรับปรุงแก้ไข WeStock Management โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
1) เอกสารใบรับเข้า(คลังสินค้า) เพิ่มช่องค้นหาตำแหน่งว่าง และจะแสดงช่องข้อมูลนี้ต่อเมื่อมีการกำหนดค่าเริ่มต้น
2) รายงานสินค้าคงคลัง-รายการ Serial No เพิ่มเงื่อนไขค้นหาข้อมูลจาก Serial No. และเพิ่มเงื่อนไขการเลือกแสดงผลรายงานโดยกรุ๊ปตามตำแหน่ง
3) รายงานการเคลื่อนไหวสินค้าประเภท Serial No แยกการแสดงข้อมูลตามคลังสินค้า, Barcode, Serial No. และเพิ่มการแสดงข้อมูลตำแหน่ง

4/8/2564WP-Office

1. CHR640006 : ปรับปรุงรายงานภาษี กรณียอดปัดเศษ
    1) รายงานภาษีขาย(อย่างย่อ) ทั้งแบบแสดงรายละเอียดและแบบสรุป
    2) รายงานการขอใบกำกับภาษีเต็มรูป
2. CHR640008 : นำเข้าระดับราคาขาย-เพิ่มเมนู นำเข้าระดับราคาขาย ของรายการสินค้าทั่วไป

12/3/2564WP-Office

CHR640003 : ปรับปรุงข้อผิดพลาด WP-Office 2.0
1. แก้ไข รายงานภาษีขาย(อย่างย่อ) แบบแสดงรายละเอียด ที่ยังแสดงข้อมูลเลขที่ใบกำกับภาษีเต็มรูปที่ไม่ถูกต้อง
2. กรณีเอกสาร ใบรับของ(ซื้อ), ใบแจ้งหนี้(ซื้อ), ใบซื้อสด(ซื้อ) ไม่ต้องคำนวณภาษีมัดจำใหม่ ให้ใช้ข้อมูลจากเอกสารที่อ้างอิง
3. กรณีเอกสาร ใบส่งของ(ขาย), ใบแจ้งหนี้(ขาย), ใบขายสด(ขาย) ไม่ต้องคำนวณภาษีมัดจำใหม่ ให้ใช้ข้อมูลจากเอกสารที่อ้างอิง

13/8/2563WP-Office

CHR630029 : ปรับปรุงเงื่อนไขการดึงต้นทุน กรณีแปลงเอกสาร/ดึงเอกสารอ้างอิง

11/8/2563WP-POS

CHR630018 : แก้ไขการคำนวนโปรโมชั่น/ส่วนลด ระหว่าง WePOS กับ Cash Card System ไม่เท่ากัน
CHR630019 : แก้ไขโปรแกรมไม่บันทึกรายการขาย เนื่องจากไม่ได้ Commit Row ของ DataGrid
CHR630021 : กรณีใช้งานร่วมกับบัตรเติมเงิน หรืออื่นๆ และเปิด Option ห้ามทำรายการขายซ้ำภายในเวลาที่กำหนด ป้องกันไม่ให้โปรแกรมเปลี่ยนการรับชำระเป็นเงินสดอัตโนมัติแทนการรับชำระด้วยบัตรเติมเงิน

24/6/2563WP-Office

CHR630017 : แก้ไขปัญหาการสร้าง DocID ซ้ำ

1/6/2563WP-POS

CHR630009 : แก้ไขกรณีกรณีใช้งานฟอร์มปรับแต่ง พิมพ์บิลขายไม่ถูกต้อง 

20/4/2563WP-Office

CHR630008 : 
1) ใบเสนอราคา(ขาย) เพิ่มการ นำเข้าข้อมูลจาก Excel File
2) ใบเสนอราคา(ขาย) เพิ่มการ convert เอกสาร ไปเป็น ใบสั่งขาย(ขาย)
3) ปรับปรุงการพิมพ์เอกสาร ใบส่งของ(ขาย) เพิ่มเงื่อนไขการพิมพ์เอกสารแบบต้นฉบับ, สำเนา และรองรับแบบฟอร์มปรับแต่งจำนวน 2 แบบฟอร์ม

30/01/2563WP-OfficeCHR630004 : เมนูเอกสาร กรณีลบรายการสินค้าประเภท LOT, SERIAL โปรแกรมยังไม่ลบรายการ LOT, SERIAL ออกจากฐานข้อมูล 
16/01/2563WP-POS1. CHR630002 
    1) เรียกคืนบิลที่พัก แล้วรับชำระ โปรแกรมจะแจ้งเตือนสินค้าคงคลังติดลบ ทั้งที่ Serial No. ที่ระบุ ยังมีสินค้าในสต็อก
    2) คีย์ลัดจากเมนู F1 กับที่แสดงบนปุ่มไม่ตรงกัน

2. CHR620035 
    1) แก้ไขตัดสต็อกสินค้าประเภท LOT ไม่ถูกต้อง
3. CHR620049
    1) แก้ไขไม่บันทึกรายการขายสินค้าลงฐานข้อมูล เช่น เมื่อตั้งค่าระบบ กำหนดสินค้าคงคลังติดลบ เป็นขายได้ เมื่อทำรายการสินค้า LOT ที่ไม่มีจำนวนในสต็อกหรือขายแล้วจำนวนไม่พอที่จะตัดสต็อก(รายการแรก) โปรแกรมจะไม่แจ้งเตือน และสามารถบันทึกการทำรายการได้ แต่จะไม่บันทึกรายการสินค้า LOT ดังกล่าว และรายการสินค้ารายการหลังจากนั้นลงฐานข้อมูล

New VDO Training

Powered by MakeWebEasy.com