New Feature for Food Court

โซลูชันเดียวที่เชื่อมต่อได้มากกว่า
- เชื่อมต่อกับเครื่อง ตู้เติมเงินอัตโนมัติ (Automatic Cashier) หมดกังวลเรื่องบุคลากรขาด ลา มาสาย
- เชื่อมต่อกับระบบตรวจสอบมูลค่าบัตรคงเหลือ หรือยอดการใช้บัตร
- เชื่อมต่อกับระบบชำระเงิน e-Payment หรือ e-Wallet
- เชื่อมต่อกับจอภาพส่วนลูกค้าเพื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการทำโปรโมชั่นได้อย่างลงตัว
- เชื่อมต่อระบบ POS เพื่อให้การบริหารสต็อกและการเงินมีความถูกต้องและรวดเร็ว
- เชื่อมต่อระบบ Report Online ดูรายงานได้ทุกที่ทุกเวลา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว
- เชื่อมต่อได้กับอุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น Tablet / PC เป็นต้น

ตู้เติมเงินอัตโนมัติ (Automatic Cashier)

รองรับการเติมเงินสด
สามารถใส่โฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ทั้งภาพและเสียง
ลดภาระงานเติมเงินบัตรด้วยพนักงาน ทำให้หมดกังวลเรื่องบุคลากร ขาด ลา มาสาย

Customer Display 

สร้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ทั้งภาพและเสียง
ช่วยกระตุ้นยอดขายด้วยสื่อโฆษณา

Balance card used Checker 

ตรวจสอบมูลค่าบัตรคงเหลือ หรือยอดใช้จ่าย

We served you with Excellent Software Solutions to improve your business.

.

ทรงประสิทธิภาพ

ด้วยการออกแบบฟังก์ชั่นการใช้งานที่เข้าใจในกระบวนการทางธุรกิจ ทำให้สามารถตอบสนองการทำงานในส่วนต่าง ๆ อย่างครอบคลุม ครบถ้วน

ใช้งานง่าย

ฟังก์ชั่นการใช้งานครบครัน แต่ยังคงไว้ซึ่งคอนเซ็ปท์ 
"ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน"  

พิถีพิถันในการออกแบบ

เราพัฒนาทุกผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากนวัตกรรมทุกรูปแบบ

ผลิตภัณฑ์จากวีซอฟท์

WeFood Court Ready v 3.0

ระบบบริหารจัดการงานศูนย์อาหาร เสริมภาพลักษณ์ให้กับร้านค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในระบบศูนย์อาหารลูกค้าได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ด้วยคอนเซ็ปต์
"ลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้  ทำงานสบาย"
WePOS Ready v 2.0

พบฟีเจอน์ใหม่ของระบบ Point of Sale ฟังก์ชั่นครบครัน ทั้ง Promotion, Coupon, Cash sall, IC, PO/SO, AR/AP, POS  
"ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน"
Mobility Inventory v 3.0

โปรแกรมบริหารงานการตรวจนับสินค้าบนคอมพิวเตอร์มือถือ เพื่อให้การตรวจนับสินค้าคงคลัง ให้เป็นไปอย่าง
"รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ"
WeAsset Tracking Ready v 2.0

โปรแกรมบริหารงานการตรวจนับทรัพย์สินและครุภัณฑ์ เพื่อให้การตรวจสอบติดตาม ค้นหา
"มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว"
Powered by MakeWebEasy.com