Smart Display

Last updated: 2018-02-20  | 

สามารถแสดงภาพหรือวีดีโอโฆษณาติดตั้งได้ทั้งแบบ แนวตั้ง และ แนวนอน ทำหน้าที่ 2 แบบ รองรับทั้ง WeFood Court Ready  และ WePOS Ready 

เชื่อมต่อระบบ WeFood Court Ready  ทำหน้าที่

  • Customer Display จุดแสดงรายการรับชำระ ณ จุดขาย ฝั่งลูกค้า ระหว่างที่แคชเชียร์บันทึกรายการขาย ลูกค้าจะได้เห็นรายงานสินค้าไปพร้อมกับโฆษณาประชาสัมพันธ์
  • Balance Checker จุดตรวจสอบมูลค่าเงินสดคงเหลือในบัตร หรือยอดใช้จ่ายกรณีที่เป็นระบบ Food Loft พร้อมแสดงโฆษณาประชาสัมพันธ์

เชื่อมต่อระบบ WePOS Ready ทำหน้าที่


  • Customer Display จุดแสดงรายการรับชำระ ณ จุดขาย ฝั่งลูกค้า ระหว่างพี่แคชเชียร์บันทึกรายการขาย ลูกค้าจะได้เห็นรายงานสินค้าไปพร้อมกับโฆษณาประชาสัมพันธ์
  • Price Checker จุดตรวจสอบราคาขายสินค้า พร้อมแสดงโฆษณาประชาสัมพันธ์

 

Powered by MakeWebEasy.com