หมดปัญหาการจัดการลานจอดรถที่ยุ่งยาก ด้วยระบบ Car Parking Solution ของเรา ที่มาพร้อมฟังก์ชันการทำงานครบครัน รองรับการคิดค่าบริการที่มีความซับซ้อน แต่ใช้งานง่าย ติดตั้งบนอุปกรณ์จากแบรนด์ที่เชื่อถือได้ พร้อมทีมงานติดตั้งและบริการหลังการขายแบบ ครบวงจร!

ระบบของเราประกอบด้วย:

 • ตู้จ่ายบัตรอัตโนมัติ: รอบรับบัตร QR code บัตร Mi-fare(13.56MHz) RFID-125kHz เป็นต้น สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องรอคิว
 • กล้องอ่านป้ายทะเบียน: ควบคุมการเข้า-ออกของรถยนต์อัตโนมัติ 
 • ไม้กั้นทางเข้า-ออก: ควบคุมการเข้า-ออกของรถยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการโจรกรรม
 • กล้องวงจรปิด: เฝ้าระวังความปลอดภัยทั่วทั้งพื้นที่ลานจอดรถ
 • ระบบประทับตรา: รองรับระบบประทับตราสำหรับสิทธิจอดรถฟรี หรือส่วนลดค่าจอด
 • ระบบชำระเงินออนไลน์: ผู้ใช้สามารถชำระค่าจอดรถผ่านแอปพลิเคชัน สะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้องไปที่ตู้
 • ระบบชำระเงินแบบมีแคชเชียร์: รองรับการชำระเงินแบบดั้งเดิม ผ่านพนักงานเก็บค่าธรรมเนียม

Automatic Entrance/Exit function


ระบบทางเข้า-ออกอัตโนมัติ ด้วยกล้องอ่านป้ายทะเบียนรถ License Plate Recognition (LPR) เพื่อควบคุมการเข้า-ออกของรถในลานจอดรถโดยไม่ต้องใช้พนักงานดูแล รองรับการบันทึกป้ายทะเบียนรถที่ไม่พึงประสงค์ หรือ Blacklist โดยแจ้งเตือนเมื่อมีการเข้าพื้นที่ และเก็บ Log สำหรับเรียกดูรายงานในภายหลัง

คุณสมบัติ ของฟังก์ชั่น Automatic Entrance/Exit ประกอบด้วย:

 • การเข้า-ออกอัตโนมัติ: ผู้ใช้สามารถขับรถเข้า-ออกลานจอดรถได้โดยไม่ต้องหยุดเพื่อแตะบัตรหรือแสดงบัตร
 • ระบบคิดค่าบริการ: ระบบสามารถคำนวณค่าจอดรถได้โดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่จอด
 • การควบคุมการเข้า-ออก: ระบบสามารถทำงานได้เองอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ระบบรักษาความปลอดภัย: ระบบสามารถป้องกันการจอดรถโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • การเก็บข้อมูล: ระบบสามารถบันทึกข้อมูลการเข้า-ออกของรถ

ข้อดี ของฟังก์ชั่น Automatic Entrance/Exit ประกอบด้วย:

 • สะดวกสบาย: ผู้ใช้ไม่ต้องเสียเวลาในการหยุดเพื่อแตะบัตรหรือแสดงบัตร
 • รวดเร็ว: ระบบสามารถรองรับการเข้า-ออกของรถได้รวดเร็ว
 • ปลอดภัย: ระบบช่วยป้องกันการจอดรถโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย: ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานดูแล
 • เพิ่มประสิทธิภาพ: ช่วยให้การบริหารจัดการลานจอดรถมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การกำหนดรูปแบบราคาค่าบริการจอดรถ

กำหนดสมาชิก และเงื่อนไขการคิดค่าบริการ

 • รองรับการกำหนดสมาชิกได้ไม่จำกัด เช่น ลูกค้าทั่วไป สมาชิก VIP รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี เป็นต้น
 • สามารถกำหนดราคาค่าบริการแยกตามประเภทได้
 • กำหนดราคาเป็นอัตราแปรผันตามช่วงเวลา
 • กำหนดราคาเป็นอัตราคงที่ สำหรับการชำระรายงวด เช่น รายเดือน รายปี เป็นต้น


ส่วนลด

 • กำหนดส่วนลดได้เมื่อลูกค้าชำระค่าจอดรถ On-line ด้วยตัวเอง
 • รองรับการกำหนดส่วนลดได้ไม่จำกัด สามารถซ้อนทับกันได้ เช่น กำหนดจำนวนชั่วโมงฟรี
 • สามารถกำหนดส่วนลดได้ทั้งแบบเปอร์เซ็นต์, แบบคงที่
 • กำหนดวันหยุดที่สำคัญฟรี
 • กำหนดค่าบริการสำหรับผู้แสตมป์ให้ลูกค้า


ค่าปรับ

 • รองรับการกำหนดค่าปรับ กรณีจอดรถข้ามคืน เลยเวลาที่กำหนด ค่าปรับบัตรหาย รับคืนบัตรหายเข้าระบบ เป็นต้น
 • รองรับการกำหนดค่าปรับ/ไม่ปรับ กรณีนำรถออกจากลานล่าช้า หลังจากชำระค่าจอดรถ On-line ด้วยตัวเอง
 • กำหนดค่าบริการสำหรับผู้แสตมป์ให้ลูกค้า

ประทับตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Stamp)


ระบบ e-Stamp คืออะไร?

ระบบ e-Stamp เป็นการใช้แอพพลิเคชั่น เข้ามาแทนการประทับตราบนใบเสร็จหรือบัตรจอดรถแบบเดิม โดยผู้ใช้บริการสามารถรับ e-Stamp จากร้านค้าหรือเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิ์ในการแสตมป์ ระบบจะทำการคำนวณส่วนลดให้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องแสดง e-Stamp อีกครั้ง ณ จุดชำระเงิน


เงื่อนไขสำหรับผู้ใช้บริการ รับ-ใช้ e-Stamp

 • รับ e-Stamp เมื่อใช้บริการที่ร้านค้า (กรณีเป็นห้างร้าน) หรือรับ e-Stamp ณ จุดต้อนรับหรือจุดให้บริการ ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่ว่าสามารถรับ e-Stamp ได้จากที่ใดบ้าง
 • ส่วนลดขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าในระบบ


การกำหนดเงื่อนไขสำหรับผู้มีสิทธิ์ ส่วนลด ,จำนวน e-Stamp และค่าธรรมเนียม

 • สำหรับพื้นที่ลานจอดรถที่มีหลายโซน และบริหารจัดการโดยเจ้าของเดียวกัน สามารถกำหนดโซนพื้นที่จอดเพื่อรับส่วนลดจากการประทับตรา เช่น ติดต่อตึก A จอดฟรี 4 ชั่วโมง ติดต่อตึก B จอดฟรี 1 ชั่วโมง ตึกอื่นๆ มีส่วนลดค่าจอดรถ 10% เป็นต้น
 • เจ้าของพื้นที่ สามารถกำหนดค่าธรรมเนียมจากร้านค้า ในกรณีที่ประทับตราส่วนลดให้กับลูกค้าของตัวเอง ในอัตราจำนวนบาท/ครั้งหรือเหมาจ่ายเป็นรายงวด กรณีเช่นนี้ส่วนใหญ่จะพบได้ทั่วไปสำหรับพื้นที่ลานจอดรถตามห้าง โรงพยาบาล ที่ว่าจ้างให้คนนอกเข้ามาบริหารพื้นที่และแชร์รายได้
 • สามารถสร้างบัญชีผู้มีสิทธิ์แสตมป์ได้ไม่จำกัด
 • บัตรจอดรถของลูกค้ารองรับการแสตมป์ได้มากกว่า 1 หน่วยงานร้านค้า ในการจอดแต่ละครั้งและนำไปคำนวนส่วนลดค่าจอดรถตามคุณสมบัติของแสตมป์ที่ได้รับ
 • รองรับการกำหนดทะเบียนที่ไม่มีสิทธิ์แสตมป์
 • รายงานส่วนผู้มีสิทธิ์แสตมป์
 • รายงานรายละเอียดแสตมป์
 • รายงานค่าใช้จ่ายที่แสตมป์ โดยกำหนดช่วงวันที่ เป็นรายวัน
 • รายงานค่าใช้จ่ายที่แสตมป์ โดยกำหนดช่วงวันที่ เป็นรายเดือน


ข้อดีของ e-Stamp

 • สะดวก: ไม่จำเป็นต้องเตรียมตราประทับและหมึกแสตมป์
 • รวดเร็ว: ประหยัดเวลาในการชำระค่าจอดรถ เพราะระบบสามารถคำนวณหักส่วนลดได้ทันที
 • ปลอดภัย: ลดความเสี่ยงจากการปลอมแปลงใบเสร็จหรือบัตรจอดรถ
 • โปร่งใส: ตรวจสอบประวัติการใช้งาน e-Stamp ได้ง่าย
 • กระตุ้นยอดขาย: ร้านค้าสามารถเสนอโปรโมชันส่วนลดผ่าน e-Stamp ดึงดูดลูกค้าเพื่อให้เข้ามาใช้บริการที่ร้านแลกกับส่วนลด


e-Stamp เหมาะกับลานจอดรถแบบไหน?

 • ลานจอดรถในห้าง หรือสถานบริการ ที่มีพื้นที่เช่าเพื่อขายสินค้าหรือบริการ การทำ e-Stamp จะช่วยกระตุ้นยอดขาย เพราะลูกค้าที่มาจอดรถ หากต้องการจอดรถฟรี หรือส่วนลดค่าจอด มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้บริการร้านค้าร้านใดร้านหนึ่งอย่างแน่นอน

Self-Payment ชำระเงินค่าบริการจอดรถด้วยตัวเอง


ลูกค้าสามารถสแกน QR Code บนสลิปใบจอดรถ เพื่อชำระค่าจอดรถผ่านแอปพลิเคชัน Mobile banking หรือ e-Wallet โดยไม่ต้องไปที่ตู้รับเงินสด ไม่ต้องผ่านพนักงาน หรือจุดบริการ นอกจากนี้ระบบยังสามารถกำหนดเงื่อนไขหลังจากชำระเงินแล้วต้องออกจากลานจอดรถภายในกี่นาที หากเกินเวลาที่กำหนด จะมีค่าบริการเพิ่มกี่บาท (ค่าปรับ) และรองรับเงื่อนไขส่วนลดจากการชำระแบบ Online เพื่อสนับสนุนให้ระบบสามารถลดบุคลากร ณ จุดแคชเชีย์

ข้อดีของ Self-Payment ในระบบ Car Parking:

 • สะดวก รวดเร็ว: ลูกค้าสามารถชำระเงินได้รวดเร็วโดยไม่ต้องรอคิว
 • ลดการสัมผัส: ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านมือถือโดยไม่ต้องสัมผัสเงินสด หรือบัตรกับพนักงาน
 • ปลอดภัย: ระบบชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่นมีระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุม
 • รองรับการชำระเงินหลากหลาย: รองรับการชำระเงินด้วย Mobile banking หรือ e-Wallet

Cashier จุดเก็บค่าบริการที่จอดรถโดยพนักงานแคชเชียร์


แคชเชียร์เก็บค่าบริการที่จอดรถ เหมาะสำหรับลานจอดรถหลายประเภท ดังนี้:
 • ลานจอดรถขนาดเล็กถึงปานกลาง: ลานจอดรถที่มีช่องจอดรถไม่เกิน 100 ช่อง เหมาะกับการใช้พนักงานเก็บเงิน เนื่องจากมีปริมาณงานไม่มาก พนักงานสามารถดูแลได้ทั่วถึง
 • ลานจอดรถที่มีระบบคิดเงินแบบดั้งเดิม: ลานจอดรถที่ใช้ระบบบัตรจอดรถแบบดั้งเดิม พนักงานจะทำหน้าที่เก็บเงินลูกค้าเมื่อลูกค้าออกจากลานจอด
 • ลานจอดรถที่มีลูกค้าประจำ: ลานจอดรถที่มีลูกค้าประจำจำนวนมาก พนักงานสามารถจดจำลูกค้าประจำ และมอบส่วนลดหรือบริการพิเศษได้
 • ลานจอดรถที่ต้องการบริการเพิ่มเติม: ลานจอดรถที่ต้องการบริการเพิ่มเติม เช่น บริการนำรถ บริการจอดรถ หรือบริการรับฝากของ พนักงานสามารถให้บริการเหล่านี้ได้
ทั้งนี้การใช้พนักงานในการเก็บค่าบริการที่จอดรถ อาจจะเป็นทางเลือกเสริม เช่น มีไว้สำหรับเป็นระบบสำรองกรณีที่อุปกรณ์ที่เป็นระบบอัตโนมัติเกิดความขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว การมีแคชเชียร์ไว้ก็จะช่วยให้ระบบไม่เกิดการสะดุด มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากขึ้น

Report

 • รายงานรายได้ รายวัน รายเดือน รายปี
 • รายงานรายได้ รายวัน รายเดือน รายปี
 • รายงานควบคุมเงินสด รายวัน รายเดือน
 • รายงานรายละเอียดการเข้าออก
 • รายงานรถค้างในระบบ
 • รายงานตรวจสอบสิ่งผิดปกติ

อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับ Car Parking

ระบบของเราเหมาะกับลูกค้าทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน โรงงาน อาคารสำนักงาน คอนโด หมู่บ้าน สามารถประยุกต์ใช้ได้กับระบบที่มีกระบวนการทำงานที่ง่ายๆ จนถึงซับซ้อนมาก

ใช้งานง่าย: ระบบออกแบบมาให้ใช้งานง่าย เหมาะกับผู้ใช้ทุกระดับ
ปลอดภัย: ระบบควบคุมการเข้า-ออกของรถยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการโจรกรรม
สะดวก: ผู้ใช้สามารถชำระค่าจอดรถผ่านตู้จ่ายบัตรอัตโนมัติ แอปพลิเคชัน หรือพนักงานเก็บค่าธรรมเนีย
คุ้มค่า: ระบบช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานเก็บค่าธรรมเนียม
เพิ่มรายได้: ระบบรองรับระบบประทับตราสำหรับผู้ใช้รายเดือนหรือจอดรถระยะยาว ช่วยเพิ่มรายได้จากลานจอดรถ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ Car parking solution ได้แล้ววันนี้!

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้