การระบุคลังสินค้าในเอกสาร

Last updated: 2018-04-25  | 

การระบุคลังสินค้าในเอกสาร

          กรณีที่ใช้ระบบคลังสินค้าหลายคลัง ขณะที่ทำเอกสารสามารถที่จะเลือกกำหนดได้ว่าสินค้าที่รับเข้าต้องการให้ไปอัพเดทสต็อคที่คลังไหน
          การเปิดใช้งานระบุคลังสินค้า สามารถใช้ได้กับทุกเอกสาร ทั้งที่เป็นเอกสารเกี่ยวกับคลังสินค้า เอกสารด้านเจ้าหนี้ และเอกสารด้านลูกหนี้

บนหน้าจอการเพิ่มเอกสาร (วิธีทำรองรับทุกเอกสาร)

  • คลิกที่ “Options” ที่มุมหน้าต่างขวามือเลือก “ตั้งค่าเริ่มต้น”
  • จากนั้นให้ใส่เครื่องหมายถูกไว้ที่ช่อง แสดงข้อมูล{คลังสินค้า}{พื้นที่เก็บ}{ตำแหน่งเก็บ}
  • จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก”
  • กดปุ่ม “จบงาน” เพื่อกลับไปยังหน้าจอเดิมที่ทำค้างไว้
  • ผู้ใช้งานจะสังเกตุเห็นคอลัมน์ที่เพิ่มขึ้นมา

 

Powered by MakeWebEasy.com