การใช้เอกสารใบรับเข้า(คลังสินค้า) เพื่อคืนสินค้า(จากการยืม)

Last updated: 2018-04-25  | 

ใบรับเข้า(คลังสินค้า) เพื่อคืนสินค้า(จากการยืม)

สำหรับการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารใบรับเข้า(คลังสินค้า) จะถูกใช้ในกรณีที่ต้องการบันทึกรับเข้าสต็ฮคสินค้า โดยที่ไม่ผ่านการซื้อจากเจ้าหนี้ เช่น การรับคืนสินค้า(จากการยืม) การบันทึกยอดยกมาเป็นต้น เริ่มด้วยไปที่เมนู เอกสาร>ใบรับเข้า(คลังสินค้า)

  • หน้าแรกที่เปิดขึ้นมาเป็นหน้าต่างรวมเอกสารใบรับเข้า(คลังสินค้า) ให้คลิกปุ่ม “เพิ่ม”
  • คลิกปุ่ม ค้นหาตรงหัวข้อ “อ้างอิงใบเบิก”
  • เลือกใบเบิกออก(คลังสินค้า) เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “ตกลง”
  • เลือกเสร็จแล้วกดปุ่ม “ตกลง”
  • ส่วนอื่นๆ ให้ป้อนข้อมูลตามรายละเอียดจอภาพให้ครบถ้วน
  • จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึก” ก่อนจบงาน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่นำไปประยุกต์ใช้กับระบบเช่า/ยืม โปรแกรมจะทำการคำนวณวันครบกำหนดคืนให้เท่านั้น แต่จะไม่คำนวณในเรื่องของค่าปรับจากการยืมเกินกำหนด ดังนั้นหากผู้ใช้งานมีการปรับเป็นค่าใช่จ่ายที่เกิดจากการยืมเกินระยะเวลาที่กำหนด แนะนำให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่เอกสารอื่น เช่น ใบขายสด(ขาย) หรือ WP-POS โดยการกำหนดรหัสสินค้าเพิ่มขึ้นมาสำหรับเป็นค่าบริการเช่า/ยืมแทน

Powered by MakeWebEasy.com