การตั้งค่าฐานข้อมูล

Last updated: 2018-04-23  | 

ในกรณีที่เปิดโปรแกรม WePOS Ready ขึ้นมาใช้งานครั้งแรก โปรแกรมจะแจ้งเตือน
ให้ตั้งค่าฐานข้อมูล ให้คลิกปุ่ม “OK” จากนั้นคลิกไปที่ “ตั้งค่าฐานข้อมูล”
จากหน้าจอ Login คลิกปุ่ม “ตั้งค่าฐานข้อมูล”

  • ไอพีแอดเดรส/ชื่อเซอร์ฟเวอร์ ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง SQL Server
    สามารถดูได้จากหน้าจอตอนเข้าใช้งานโปรแกรม Mocrosoft SQL Server Management
    Studio
  • ชื่อฐานข้อมูล ชื่อของฐานข้อมูล
  • ชื่อผู้ใช้งาน คือชื่อผู้ใช้งาน สำหรับเข้าใช้งาน SQL
  • รหัสผ่าน คือรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งาน SQL
  • จากนั้นคลิกปุ่ม “ตกลง” ถ้าไม่สามารถเชื่อมอฐานข้อมูลได้ โปรแกรมจะแจ้งเตือนให้ทราบ

 

 

Powered by MakeWebEasy.com