WeStock Management

การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง คือ การจัดการเกี่ยวกับรายการสินค้าในคลัง ตั้งแต่ การบันทึกสินค้าเข้า การบันทึกจ่ายสินค้าออก การควบคุมปริมาณสินค้าคงเหลือในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงการดูแลรักษาจัดเก็บเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น การบริหารสินค้าคงคลังที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นของทุกองค์การ เพราะด้วยเหตุหลายประการ คือ เงินทุนส่วนหนึ่งจะจมอยู่ในรูปของสินค้าคงคลัง แต่จำเป็นต้องมีการเก็บสินค้าคงคลังให้มีอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินงานประจำวันอย่างเพียงพอกับความต้องการ 

ขบวนการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ประกอบด้วย

ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory) คุณสมบัติของโปรแกรม ประกอบด้วย

 • การสร้างรายการสินค้า สามารถกำหนดรายละเอียดต่างๆ ประกอบด้วย  เช่น รหัสสินค้า, บาร์โค้ด, หมวด, กลุ่มสินค้า, หน่วยนับ, จำนวนสต็อคต่ำสุด, จำนวนสต็อคสูงสุด  เป็นต้น
 • สามารถนำเข้ารหัสสินค้าแทนการคีย์ทีละรายการ และสามารถนำเข้ารายการสินค้า 1 รหัสที่มีมากกว่า 1 บาร์โค้ดได้ เพื่อรองรับการรีแพ็คสินค้า
 • รองรับการกำหนดประเภทสินค้า  Item, Lot, Serial, Service
 • สามารถทำรายการสินค้าชุด และสินค้าประกอบ(BOM) ได้
 • ซ่อนต้นทุนสินค้าสามารถไม่ให้เห็นได้ (ตาม User Login)
 • รองรับการทำงานแบบหลายคลัง หลายพื้นที่  และหลายตำแหน่งจัดเก็บสินค้า และแยกตัดสต็อกสินค้า
 • สามารถโอนย้ายสินค้าภายในคลัง เช่น ย้ายตำแหน่งในการจัดวาง
 • สามารถโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังได้ เช่น ย้ายจากคลังสินค้าปกติ ไป คลังสินค้าของเสีย
 • เอกสารทีใช้ในการบันทึกสินค้าเข้า ประกอบด้วย ใบรับเข้า(คลังสินค้า)
 • เอกสารที่ใช้ในการบันทึกจ่ายสินค้าออก ประกอบด้วย ใบเบิกออก(คลังสินค้า)
 • สามารถสร้างเอกสารตรวจนับและปรับปรุงสินค้าคงเหลือ ทำให้สามารถเรียกดูประวัติย้อนหลังเพื่อตรวจสอบการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของปริมาณสินค้าคงคลังได้
 • สามารถสร้างเอกสารการยืมสินค้าชั่วคราว และสามารถดูรายงานสินค้าที่ถูกยืม , ยืมแล้วยังไม่คืน และยืมเกินกำหนดส่งคืน
 • รายการสินค้าที่สร้างในระบบสามารถดึงไปพิมพ์ลาเบลบาร์โค้ดติดบนสินค้าหรือชั้นวางได้ทันที ด้วยฟังก์ชั่นพิเศษที่สามารถออกแบบรูปแบบของลาเบลได้ด้วยตัวเอง

 

การพิมพ์บาร์โค้ดติดสินค้า (Design Barcode Label)

สามารถออกแบบลาเบลเองได้ เก็บ design ไว้เป็นไฟล์ได้ เพื่อเรียกใช้งานภายหลังได้ ไม่ต้องซื้อโปรแกรมพิมพ์บาร์โค้ดเพิ่ม ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย สะดวกเพราะสามารถดึงรายการสินค้ามาพิมพ์บนฟอร์มที่ออกแบบไว้ได้ทันที  พิมพ์บาร์โค้ดได้ทั้ง 1D และ 2D

ภาพรวมการทำงานของทั้งระบบ

 

โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง สามารถขยายต่อระบบให้รองรับทั้งระบบเจ้าหนี้ - ลูกหนี้ และจุดชำระเงินได้โดยไม่ต้องซื้อโปรแกรมใหม่

เลือกแพ็คเกจที่ใช่สำหรับคุณ

 

ดาวน์โหลด  โบรชัวร์  |  ชุดทดลอง  |  คู่มือการใช้งาน  | แคตตาล็อก

Powered by MakeWebEasy.com