Point of Sale (WePOSv1.0)

เพราะธุรกิจต้องการความรวดเร็ว  ถูกต้อง แม่นยำ และรองรับการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากอย่างมีระบบ ง่ายต่อการค้นหาข้อมูล ตรวจติดตามย้อนกลับได้

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ Thai | English

ดาวน์โหลด ชุดทดลอง

เพื่อให้สามารถรองรับการเติบโต และการแข่งขันทางธุรกิจ จึงจำเป็นต้องมี  Software และ Hardware ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคล้องกับลักษณะวงจรทางธุรกิจของแต่ละองค์กร 

ระบบบริหารการขายหน้าร้าน (Point of Sales)
 • รายการขายที่ป้อน ณ จุดขาย สามารถตัดสต๊อกอัตโนมัติ ทำให้ลดภาระในการควบคุมสต๊อก ช่วยให้รู้สภาวะสต๊อกสินค้าได้ทันท่วงทีตลอดเวลา ป้องกันสินค้าขาดหรือสินค้าเกิน อีกทั้งยังวิเคราะห์ได้ว่าสินค้าใดเป็น Dead Stock หรือ Slow Moving
 • ใช้ระบบบาร์โค้ดมาช่วยในการขาย ช่วยให้การทำรายการขายมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น ลดความผิดพลาดจากการป้อนรหัสสินค้าหรือป้อนราคาผิด
 • มีใบสรุปยอดขายที่มีรายละเอียดช่วยในการควบคุมด้านการเงินของแคชเชียร์ได้อย่างรัดกุม ซึ่งจะป้องกันการทุจริตได้ดีขึ้น
 • รองรับการปัดเศษจุดทศนิยมราคาขาย
 • รองรับการจัดเก็บใบกำกับภาษีอย่างย่อในรูปแบบ Electronic Journal
ระบบส่งเสริมการขาย (Promotion)
ระบบสมาชิก (Member) สะสมยอดซื้อและแต้ม
ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม(Tax/ABB)
 • กำหนดรูปแบบการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทั้ง  Include  VAT และ  Exclude VAT

ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory)
 • รองรับการทำงานแบบหลายคลัง หลายพื้นที่  และหลายตำแหน่งจัดเก็บสินค้า  และแยกตัดสต็อคสินค้าได้ทั้งหน้าร้าน  หลังร้าน และของแถม
 • รองรับการขายสินค้าเป็นชุด และสินค้าประกอบ 
 • รองรับการบันทึกสินค้า  Item, Lot, Serial, Service
 • การบันทึกรับเข้าสินค้าประเภท Lot, Serial มีฟังก์ชั่นการ Running หมายเลขอัตโนมัติ เพิ่มความสะดวกในการบันทึกข้อมูล

ระบบบริหารการขายหลังร้าน (Selling/Invoice)
ระบบบัญชีลูกหนี้ (Account Receivable)
ระบบเจ้าหนี้(Account Payable)
ระบบการจัดการเอกสารและรายงานต่างๆ
ระบบวิเคราะห์การซื้อ (Purchase Analysis)
ระบบวิเคราะห์การขาย (Sales Analysis)
 • วิเคราะห์รายการสินค้าขายดี
 • รายงานตามมาตรฐานสรรพากร เช่น รายงานสินค้าและวัตถุดิบ(Stock Card), ภาษีซื้อ, ภาษีขาย
 • รายงานวิเคราะห์แบ่งเป็นกลุ่ม  เช่น  รายงานเกี่ยวกับสินค้า, รายงานการสั่งซื้อสินค้า, รายงานการขายสินค้า, รายงานการรับ-จ่ายสินค้า, รายงานวิเคราะห์การขาย, รายงานเกี่ยวกับสมาชิก/ลูกค้า-ผู้จำหน่าย, รายงานสินค้าคงคลัง  และรายงานภาษี

ระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกันการทุจริต
กำหนดสิทธิเป็นกลุ่มและรายบุคคลได้ทุกเมนูการใช้งาน


เปรียบเทียบคุณสมบัติของแต่ละแพ็คเกจ

Powered by MakeWebEasy.com