WeBiz

โปรแกรมบริหารจัดการระบบเจ้าหนี้-ลูกหนี้ รองรับการทำเอกสารใบสำคัญตั้งแต่เอกสารซื้อ- ขาย และควบคุมสินค้าคงคลัง ระบบที่สามารถวิเคราะห์กำไร-ขาดทุนขั้นต้น ง่ายกว่าใช้โปรแกรมบัญชี 

ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม(Tax/ABB)

 • กำหนดรูปแบบการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทั้ง  Include  VAT และ  Exclude VAT (เครื่องจุดขายรองรับแบบ Include VAT เท่านั้น)
ระบบลูกหนี้การค้า (Account Receivable)
 • รองรับการทำเอกสารใบสำคัญ ประกอบด้วย ใบเสนอราคา, ใบสั่งจองสินค้า,ใบสั่งขาย, ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้, ใบเพิ่มหนี้/ลดหนี้, ใบวางบิล และใบเสร็จ รวมถึงใบขายสด
ระบบเจ้าหนี้การค้า (Account Payable)
 • รองรับการทำเอกสารใบสำคัญ ประกอบด้วย ใบขอซื้อ, ใบสั่งซื้อ, ใบรับของ/ใบแจ้งหนี้, ใบเพิ่มหนี้/ลดหนี้, ใบวางบิล และใบเสร็จ รวมถึงใบซื้อสด

ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory

 • การสร้างรายการสินค้า สามารถกำหนดรายละเอียดต่างๆ ประกอบด้วย  เช่น รหัสสินค้า, บาร์โค้ด, หมวด, กลุ่มสินค้า, หน่วยนับ, จำนวนสต็อคต่ำสุด, จำนวนสต็อคสูงสุด  เป็นต้น
 • สามารถนำเข้ารหัสสินค้าแทนการคีย์ทีละรายการ และสามารถนำเข้ารายการสินค้า 1 รหัสที่มีมากกว่า 1 บาร์โค้ดได้ เพื่อรองรับการรีแพ็คสินค้า
 • รองรับการกำหนดประเภทสินค้า  Item, Lot, Serial, Service
 • สามารถทำรายการสินค้าชุด และสินค้าประกอบ(BOM) ได้
 • ซ่อนต้นทุนสินค้าสามารถไม่ให้เห็นได้ (ตาม User Login)
 • รองรับการทำงานแบบหลายคลัง หลายพื้นที่  และหลายตำแหน่งจัดเก็บสินค้า และแยกตัดสต็อกสินค้า
 • สามารถโอนย้ายสินค้าภายในคลัง เช่น ย้ายตำแหน่งในการจัดวาง
 • สามารถโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังได้ เช่น ย้ายจากคลังสินค้าปกติ ไป คลังสินค้าของเสีย
 • เอกสารทีใช้ในการบันทึกสินค้าเข้า ประกอบด้วย ใบรับเข้า(คลังสินค้า)
 • เอกสารที่ใช้ในการบันทึกจ่ายสินค้าออก ประกอบด้วย ใบเบิกออก(คลังสินค้า)
 • สามารถสร้างเอกสารตรวจนับและปรับปรุงสินค้าคงเหลือ ทำให้สามารถเรียกดูประวัติย้อนหลังเพื่อตรวจสอบการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของปริมาณสินค้าคงคลังได้
 • สามารถสร้างเอกสารการยืมสินค้าชั่วคราว และสามารถดูรายงานสินค้าที่ถูกยืม , ยืมแล้วยังไม่คืน และยืมเกินกำหนดส่งคืน
 • รายการสินค้าที่สร้างในระบบสามารถดึงไปพิมพ์ลาเบลบาร์โค้ดติดบนสินค้าหรือชั้นวางได้ทันที ด้วยฟังก์ชั่นพิเศษที่สามารถออกแบบรูปแบบของลาเบลได้ด้วยตัวเอง

การพิมพ์บาร์โค้ดติดสินค้า (Design Barcode Label)

สามารถออกแบบลาเบลเองได้ เก็บ design ไว้เป็นไฟล์ได้ เพื่อเรียกใช้งานภายหลังได้ ไม่ต้องซื้อโปรแกรมพิมพ์บาร์โค้ดเพิ่ม ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย สะดวกเพราะสามารถดึงรายการสินค้ามาพิมพ์บนฟอร์มที่ออกแบบไว้ได้ทันที  พิมพ์บาร์โค้ดได้ทั้ง 1D และ 2D

นอกเหนือจากนี้ยังรองรับ

 • ระบบวิเคราะห์การขาย (Sales Analysis)
 • ระบบวิเคราะห์การซื้อ (Purchase Analysis)
 • แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสาขา (Multi Branch)
 • รองรับ 2 ภาษา (TH/EN)
 • ระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกันการทุจริต (Security)
 • ระบบสำรองข้อมูล
 • กำหนดสิทธิ์ตามเมนูที่ใช้งาน

ภาพรวมการทำงานของทั้งระบบ

 

โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงคลัง สามารถขยายต่อระบบให้รองรับทั้งระบบเจ้าหนี้ - ลูกหนี้ และจุดชำระเงินได้โดยไม่ต้องซื้อโปรแกรมใหม่

เลือกแพ็คเกจที่ใช่สำหรับคุณ

 

ดาวน์โหลด  โบรชัวร์  |  ชุดทดลอง  |  คู่มือการใช้งาน  | แคตตาล็อก

Powered by MakeWebEasy.com