Get Started with WePOS Ready
Choose and view videos and product documentation.


 


 

 

 

การติดตั้งโปรแกรม
สร้างฐานข้อมูล


เริ่มต้นใช้งาน
การตั้งค่าเครื่องจุดขาย
 การนำเข้าข้อมูล
การเพิ่มรายการสินค้า
การใช้งาน WP-POS


การบันทึกเอกสารเจ้าหนี้
 • การบันทึกใบซื้อสด(ซื้อ)
 • ใบขอซื้อ(ซื้อ)
 • ใบสั่งซื้อ(ซื้อ)

แบบที่ 1 ลูปเอกสารใบรับของ

 • ใบรับของ(ซื้อ)
 • ใบวางบิล(ซื้อ)
 • ใบเสร็จรับเงิน(ซื้อ)

แบบที่ 2 ลูปเอกสารใบแจ้งหนี้

 • ใบแจ้งหนี้(ซื้อ)
 • ใบเสร็จรับเงิน(ซื้อ)
 • ใบเพิ่มหนี้(ซื้อ)
 • ใบลดหนี้(ซื้อ)การบันทึกเอกสารลูกหนี้
 • การบันทึกใบขายสด(ขาย)
 • ใบสั่งจองสินค้า(ขาย)
 • ใบสั่งขาย(ขาย)

แบบที่ 1 ลูปเอกสารใบส่งของ

 • ใบส่งของ(ขาย)
 • ใบวางบิล(ขาย)
 • ใบเสร็จรับเงิน(ขาย)

แบบที่ 2 ลูปเอกสารใบแจ้งหนี้

 • ใบแจ้งหนี้(ขาย)
 • ใบเสร็จรับเงิน(ขาย)
 • ใบเพิ่มหนี้(ขาย)
 • ใบลดหนี้(ขาย)การบันทึกเอกสารคลังสินค้า
การพิมพ์บาร์โค้ดลาเบล
 • การพิมพ์บาร์โค้ดลาเบลและออกแบบลาเบล

Videos: What's New

Powered by MakeWebEasy.com