Get Started with WeMobility IC 
Choose and view videos and product documentation.

วีดีโอลำดับที่เนื้อหา
EP.01การติดตั้งแอพพลิเคชั่น
การขอสิทธิ์การเข้าใช้งาน
ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ 
EP.02การตั้งค่าเริ่มต้น
EP.03การนำเข้าข้อมูล
EP.04การลบข้อมูลนำเข้า
การลบข้อมูลตรวจนับ
การส่งออกข้อมูล
EP.05การตรวจสอบป้ายราคา
การตรวจสอบราคาซื้อ
EP.06รูปแบบการตรวจนับ
EP.07การนับสินค้า
การเพิ่มข้อมูลสินค้า
การพิมพ์สรุปการตรวจนับPowered by MakeWebEasy.com