Smart Mobility version 3.0ธุรกิจที่มีเรื่องของสินค้าคงคลัง จะมีการรับสินค้าเข้า จ่ายสินค้าออก รวมถึงการเคลื่อนย้ายสินค้าอยู่ตลอดเวลา คลังสินค้ามีความเคลื่อนไหวของสินค้าอยู่เสมอ จำเป็นต้องมีระบบเชื่อมต่อเพื่อให้มีประสิทธิภาพ Smart Mobility  เชื่อมต่อระบบบริหารคลังสินค้าเข้ากับอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับคลังสินค้าที่ชาญฉลาดอย่างแท้จริง 

Smart Mobility  คือโซลูชั่นเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ เพิ่มความยืดหยุ่น นี้เป็นรากฐานสำหรับการสร้างผลกำไรและการเติบโตอย่างสมบูรณ์แบบ 

ทางทีมผู้พัฒนาได้ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาเครื่องมือที่สนับสนุนกระบวนการต่างๆ ในคลังสินค้า เครื่องมือที่จำเป็นต้องว่องไวที่พร้อมสำหรับทุกอย่าง กลุ่มเป้าหมายของเรา คือ ร้านค้าปลีกทั่วไป ไม่ใช่ร้านค้าหรือสโตร์ใหญ่ๆ เท่านั้น แต่ทุกธุรกิจสามารถใช้งานได้ และเมื่อใช้ Smart Mobility  คุณสามารถทำได้ ตั้งแต่

  การดำเนินการคลังสินค้า  คุณสมบัติ
  การรับสินค้า(Receiving)
 • บันทึกรายการรับสินค้า สามารถแสดงจำนวนเปรียบเทียบตามเอกสารได้
 • ระหว่างตรวจนับสามารถดูรายงานที่ยังไม่ได้นับ หรือนับยังไม่ครบได้
  การจัดเก็บสินค้า(Storage)
 • บันทึกรายการสินค้าถูกวางในตำแหน่งที่ถูกต้องและถึงที่จัดเก็บ
  การหยิบสินค้า(Picking)
 • บันทึกรายการหยิบสินค้า สามารถแสดงจำนวนเปรียบเทียบตามเอกสารได้
 • ระหว่างตรวจนับสามารถดูรายงานที่ยังไม่ได้นับ หรือนับยังไม่ครบได้
  การบรรจุสินค้า(Packing)
 • บันทึกรายการบรรจุหีบห่ออย่างรวดเร็วและมั่นใจได้ว่าสินค้าถูกบรรจุภัณฑ์ครบตามคำสั่งซื้อ
 • การบรรจุสินค้าแยกตามลูกค้า โดยมี กล่องที่ x/y พร้อมพิมพ์ Packing Label
 • เชื่อมต่อไร้สายกับเครื่องพิมพ์ที่รองรับ Bluetooth
  การจ่ายสินค้า(Dispatch)
 • บันทึกรายการจ่ายสินค้า สามารถแสดงจำนวนเปรียบเทียบตามเอกสารได้
 • ระหว่างตรวจนับสามารถดูรายงานที่ยังไม่ได้นับ หรือนับยังไม่ครบได้
  การส่งสินค้า(Delivery)
 • บันทึกการจัดส่งสินค้าไปยังผู้รับ ช่วยให้มั่นใจได้สินค้าที่ถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ถูกต้อง
  ตรวจนับสินค้าคงคลัง(Inventory count)
 • บันทึกรายการตรวจนับสินค้าคงคลังแยกตาม Location สามารถแสดงจำนวนเปรียบเทียบตามเอกสารได้
 • ระหว่างตรวจนับสามารถดูรายงานที่ยังไม่ได้นับ หรือนับยังไม่ครบได้
  ตรวจสอบป้ายราคาสินค้า(Check price tags)
 • ตรวจสอบป้ายราคาสินค้า และพิมพ์ป้ายราคาใหม่ทดแทนของเดิม
 • ตรวจสอบปริมาณสินค้าแยกตามตำแหน่งจัดเก็บ-กรณีเก็บหลายที่
  ตรวจสอบราคาซื้อสินค้า(Check the price.)
 • ตรวจสอบราคาซื้อสินค้าจากประวัติการซื้อ 5 ครั้งล่าสุดของสินค้า

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ Thai | English
ดาวน์โหลด แคตตาล็อก
คู่มือการใช้งาน

Powered by MakeWebEasy.com