Smart Display

ใช้สำหรับแสดงผลข้อมูล ที่ทำงานบนระบบ Android ที่สามารถแสดงโฆษณา ผ่าน วีดีโอ ภาพนิ่ง และ ข้อความ โดยมีเลย์เอาท์ 2 แบบ คือ แนวตั้ง และ แนวนอน ทำหน้าที่ 2 แบบ รองรับทั้ง WeFood Court Ready version 3.0 และ WePOS Ready version 2.0

เชื่อมต่อระบบ WeFood Court Ready version 3.0 ทำหน้าที่
  • Customer Display จุดแสดงรายการรับชำระ ณ จุดขาย ฝั่งลูกค้า ระหว่างที่แคชเชียร์บันทึกรายการขาย ลูกค้าจะได้เห็นรายงานสินค้าไปพร้อมกับโฆษณาประชาสัมพันธ์
  • Balance Checker จุดตรวจสอบมูลค่าเงินสดคงเหลือในบัตร หรือยอดใช้จ่ายกรณีที่เป็นระบบ Food Loft พร้อมแสดงโฆษณาประชาสัมพันธ์


เชื่อมต่อระบบ WePOS Ready version 2.0 ทำหน้าที่
  • Customer Display จุดแสดงรายการรับชำระ ณ จุดขาย ฝั่งลูกค้า ระหว่างพี่แคชเชียร์บันทึกรายการขาย ลูกค้าจะได้เห็นรายงานสินค้าไปพร้อมกับโฆษณาประชาสัมพันธ์
  • Price Checker จุดตรวจสอบราคาขายสินค้า พร้อมแสดงโฆษณาประชาสัมพันธ์
Powered by MakeWebEasy.com