WF-Cashier 3.0 ให้รองรับ Smart Display

Last updated: 6 เม.ย 2561  | 

WF-Cashier 3.0 ในส่วนของเมนู “การตั้งค่าเครื่องแคชเชียร์” ใน Tab จอภาพแสดงผลลูกค้า เพิ่มการตั้งค่าให้รองรับในส่วนของ Smart Display จอภาพแสดงผลลูกค้าแบบ Smart Display เมื่อใช้งานร่วมกับ WF-Cashier 3.0

Powered by MakeWebEasy.com